Академик НАНУ Летичевский Александр Адольфович (1935-2019) | История ИТ в Украине

Академик НАНУ Летичевский Александр Адольфович (1935-2019)

Информация с сайта: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5413
Приводится на языке оригинала
З глибоким сумом сповіщаємо, що 19 серпня 2019 року пішов з життя видатний вчений в галузі інформатики, завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки академік НАН України Летичевський Олександр Адольфович.
Олександр Адольфович Летичевський народився 3 травня 1935 року в Києві. У 1957 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка і відтоді працював в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, з 1981 р. завідував відділом рекурсивних обчислювальних машин, від 2008 р. – відділом теорії цифрових автоматів.
О.А.Летичевський – видатний вчений в галузі інформатики та кібернетики, доктор фізико-математичних наук (1971), професор (1982), член-кореспондент НАН України (1990), академік НАН України (2009), Заслужений діяч науки і техніки України (2007), лауреат Державної премії СРСР (1968), Державних премій України (1993, 2003), лауреат премій НАН України імені В.М.Глушкова (1985) та А.О. Дородніцина (2011).
Протягом багаторічної наукової діяльності О.А.Летичевський працював у різних областях інформатики, одержав видатні наукові результати, широко відомі у світовій комп'ютерній науці. Він належав до славетної школи академіка В.М. Глушкова, все життя активно розвивав і продовжував її традиції, створивши свою школу з прикладної теорії алгоритмів, результати якої широко впроваджуються на практиці.
Кандидатська дисертація О.А.Летичевського (1963 р.) була однією з перших робіт з алгебраїчної теорії автоматів. У ній вперше була вирішена проблема композиційної повноти автоматів Мура і створено основи структурної теорії, подібної до теорії Крона-Родеса, що з'явилася значно пізніше. Тільки у 80-х роках минулого сторіччя в роботах угорських дослідників було встановлено зв'язки між цими двома відомими теоріями. У докторській дисертації, присвяченій теорії дискретних перетворювачів інформації, вчений започаткував новий підхід до вивчення проблеми еквівалентності алгоритмів.
У 80-90 роки теоретичні дослідження О.А. Летичевського включають проблеми знаходження алгебраїчних інваріантів програм, їхнє застосування для розроблення ефективних алгоритмів та програм, проблеми розподілених паралельних обчислень та створення програмного забезпечення багатопроцесорних обчислювальних машин з розподіленою пам'яттю. Останніми роками він розвивав нову оригінальну математичну теорію взаємодії агентів та середовищ, що створює теоретичну базу нового підходу до розроблення програмного забезпечення комп'ютерів – інсерційне моделювання.
О.А. Летичевський брав участь у багатьох практичних та індустріальних розробках, застосовуючи свої теоретичні результати. Так у 60-70 рр. він був одним з основних розробників математичного забезпечення машин серії МІР та системи автоматизації проектування обчислювальних машин ПРОЕКТ, у 80-ті роки керував створенням математичного забезпечення макроконвейерного обчислювального комплексу. Система алгебраїчного програмування APS, створена за останні роки в Інституті кібернетики, ґрунтується на досвіді створення згаданих систем та застосовується для створення нових програмних систем. Зокрема, на її базі створена система інсерційного моделювання. О.А.Летичевський керував впровадженням своїх теоретичних результатів у створення програмного забезпечення для низки зарубіжних компаній (Моторола, Юніксофт, Інтел та ін.).
З 1964 року Олександр Адольфович викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Був керівником міжнародних проектів INTAS, NATO, CRDF та УНТЦ, членом редколегії журналу "Кібернетика та системний аналіз" та журналу "Theoretical Computer Science". В його науковому доробку понад 200 наукових праць і монографій, а серед його учнів понад 40 кандидатів і докторів наук. О.А.Летичевський мав високий міжнародний авторитет, багато співпрацював з міжнародними науковими організаціями та зарубіжними вченими, а його учні працюють в багатьох країнах світу.
Олександр Адольфович був активною, доброзичливою і глибоко порядною людиною. Наукова громадськість, колеги, учні та друзі глибоко сумують за Олександром Адольфовичем Летичевським і висловлюють щире співчуття його рідним і близьким.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5413